Home  
Products
Contacts
 

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท ทีพีเอ็ม วอเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด

บริษัทฯที่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ประกอบติดตั้ง ดูแลหลังการขาย ระบบบำบัดน้ำดี และน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
โรงพยาบาล โรงเรียนโรงน้ำแข็ง โรงน้ำดื่ม รวมทั้งตู่ขายน้ำดื่มหยอดเหรียญ สำหรับชุมชน มาตั้งแต่ปี 2540

เราออกแบบและพัฒนาหลากหลายรุ่นด้วยทีมวิศวกร และช่างที่ชำนาญงานด้าน เคมี ไฟฟ้า เครื่องกล มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีทำให้มีความพร้อมบริการในทุกความต้องการ ของผู้ใช้ ระบบน้ำในมาตฐาน สากลเรามุ่งเน้นพัฒนาสินค้าทั้งคุณภาพและบริการที่ได้มาตฐาน เพื่อการส่งออก กับกลุ่มลูกค้าและต่างประเทศ

ด้วยระบบบำบัดน้ำแบบครบวงจร เราจึงมีสินค้ามาบริการรองรับทั้งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยให้ตรงกับวัตถ
ุประสงค์กับที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างที่สุด อาทิเช่น ตู้น้ำหยอดเหรียญ , เครื่องกรองน้ำประจำบ้าน , เครื่องกรองน้ำสำหรับระบบอุตสาหกรรม ,ระบบบำบัดน้ำเต็มรูปแบบ เป็นต้น

                         
           
 
ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้ารายย่อย ,ลูก
ค้าระบบครัวเรือน ได้แก่ ตู้น้ำหยอด
เหรียญ ที่ตั้งตามจุดพักอาศัยต่างๆ
หรือเครื่องกรองน้ำขนาดย่อม เพื่อ
นำน้ำไปใช้ภายในครัวเรือนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 
ระบบกรองน้ำ,บำบัดน้ำ สำหรับลูกค้า
ที่มีกิจการขนาดกลาง เหมาะกับ
โครงการการต่างๆตามชุมชน,หมู่บ้าน
หรือโรงงาน ขนาดย่อม ที่ต้องการน้ำ
สะอาดไปแจกจ่ายให้ชุมชน หรืองาน
ภายในโรงงาน
 
การกรองน้ำ/บำบัดน้ำกับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงพยาบาล
โรงงานน้ำแข็งขนาดใหญ่และกิจการ
อื่นๆ
 
                         
                 
         
 
กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล

 
โครงการ
SML
 
โรงงานน้ำดื่ม
UF
 
เครื่องบรรจุ
ของเหล
 
 
 
     
  กิจการขนาดเล็ก  
  กิจการขนาดกลาง  
  กิจการขนาดใหญ่  
     
  ดาวน์โหลด
รวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการตัดสิน
ของลูกค้า อาทิเช่น รายการสินค้าต่างๆ
,แผนที่ตั้งของบริษัทฯ, และอื่นๆ
ไปหน้าดาวน์โหลดที่นี่
 
     
     
  ระบบออสโมซิส คืออะไร?
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ถูกค้นพบ
ครั้งแรกโดย นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่ง
เศสราว ค.ศ. 1740 จากการทดลองกับ
กระเพาะหมูที่มีน้ำบรรจุอยู่ภายใน ไป
แช่แอลกอฮอลล์ แล้วพบว่า น้ำที่อยู่ใน
กระเพาะหมูได้ซึม....
อ่านต่อที่นี่
 
2009 Copyright, All rights reserved. TPM WATER SYSTEM Co.,ltd.
Designed and Developed by Nitpon Promsith vintagebikethailand@hotmail.com